Regulamin:

 1. Witryna Erositex.com jest katalogiem stron internetowych o tematyce erotycznej. Ze względu na zawartość Katalog Erositex.com przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Dodawanie stron do katalogu jest płatne. Cennik opłat za rozpatrzenie zgłoszenia dostępny jest na stronie formularza zgłoszeniowego.
 3. Katalog jest moderowany. Zgłaszane witryny pojawiają się w katalogu po akceptacji przez moderatora.
 4. Aby zgłoszenie zostało zaakceptowane musi spełniać następujące kryteria:
  1. Zgłaszana witryna musi być witryną o tematyce erotycznej i reprezentować odpowiedni poziom odnośnie zawartości i wykonania. Nie bedą akceptowane strony które nie zawierają prawie żadnej treści, wykonane wyjątkowo niechlujnie lub składające się w większości z reklam.
  2. Zawartość zgłaszanej strony nie może być sprzeczna z polskim prawem. W szczególności witryna nie może zawierać treści pornograficznych z udziałem nieletnich, zwierząt, przedstawiających sceny przemocy, nawołujących do przemocy i nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym i religijnym oraz zawierajacych treści faszystowskie. Nie będą akceptowane strony zawierające tzw. "warezy" lub kody do płatnych serwisów.
  3. Zgłaszana witryna musi być dostępna w momencie sprawdzania przez moderatora, nie moze zawierać programów, skryptów, apletów ani innych elementów które mogą działać na szkodę dla odwiedzającego.
  4. Akceptowane będą tylko domeny i subdomeny. Nie będą akceptowane podstrony, podkatalogi ani adresy z linkami afiliacyjnymi. Wyjątek stanowią witryny zgłoszone przez osoby specjalnie do tego upoważnione.
  5. Można dodawac strony polsko- i anglo- języczne, przy czym te ostanie muszą być przyporządkowywane do kategorii wewnątrz gałęzi "World Adult Sites"
  6. Zgłaszana witryna powinna być starannie przyporządkowana do kategorii. W uzasadnonych przypadkach stronę można przypisać do 3 katagorii, przy czym kategoria nalepiej pasująca powinna być kategorią główną (pierwszą).
  7. Warunkiem akceptacji jest sporządzenie właściwego opisu zgłaszanej strony. Pola formularza zgłoszeniowego muszą być wypełniony zgodnie z nastepującymi zasadami:
   1. Tytuł nie może zawierać więcej niż 50 znaków.
   2. Opis powinien zawierać pomiędzy 200 a 1000 znaków, powinien być unikalny, napisany poprawnie językowo i stylistycznie.
   3. Liczba słów lub fraz kluczowych powinna zawierać się pomiędzy 3 a 5.
   4. Wypełniając pola formularza należy używać polskich znaków diakrytycznych (dla stron polskojęzycznych). Nie należy używać znaków specjalnych. Wielkich liter można używac wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni polskiej (dla stron polskojęzycznych) lub angielskiej (dla stron anglojęzycznych) ale nie dla wyróżnienia części tekstu.
   5. Wprowadzone znaki powinny byc prawidłowo kodowane. Opisy zawierające nieprawidłowo zakododane znaki nie będą akceptowane.
   6. W opisach dłuższych niż 350 znaków można w treści umieścić dodatkowo 1 link. Link musi prowadzić do jednej z podstron zgłaszanej witryny.
 5. W przypadku, gdy dodawana strona jest niezgodna z regulaminem katalogu zgłoszenie zostanie odrzucone. W takim wypadku pobrana opłata nie będzie zwracana. Strony spełniające warunki regulaminu ale zredagowane w sposób niezgodny z zasadami zgłaszania i opisywania stron w katalogi Erositex.com zostaną przed opublikowaniem zmodyfikowane.
 6. Witryny, które po zaakceptowaniu i umieszczeniu w katalogu zmienią swój charakter i staną się niezgodne z regulaminem katalogu lub nie będą pasować do kategorii w których są opublikowane zostaną z niego usunięte.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i zgodność ze stanem faktycznym opisów witryn zamieszczonych w katalogu Erositex.com
 8. Zastrzega się możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.
 9. Korzystanie z katalogu stron erotycznych Erositex.com oznacza akceptację powyższego regulaminu.